Poštapalice u prodaji

Prodavači često koriste brojne poštapalice u prodajnoj komunikaciji. Nažalost, poštapalice postaju veliki minus svake osobe koja radi u prodaji.

U najvećoj mjeri služe da se dobije na vremenu, skrene pažnja sugovornika te izbjegne direktan odgovor.Najčešće korištene poštapalice su:

- na neki način
- u principu
- da se tako izrazim
- da Vam kažem
- naime
- vidite, gledajte, slušajte
- u stvari
- nema problema

Fraze tipa - 'kako ste', 'samo trenutak', 'pričekajte sekundu', 'izvolite', 'hvala na pažnji' - mogu pozitivno djelovati ako se ne izgovaraju skriptirano, već prirodno, spontano, izražajno.
Česta upotreba takvih izraza može se okarakterizirati nervozom ili nesigurnošću.

SAVJET - Snimajte se bilo u telefonskom pozivu ili na sastanku kako bi mogli unaprijediti svoju komunikaciju.

Što vole odgovorne osobe? Vole kratko, konkretno, direktno!

Poštapalicama zato ovdje nema mjesta.