Usluge

Našim treninzima rješavamo jedan od najvećih problema osoba koje rade u prodaji, a to je strah.

Prodavači koji u svom radu ne znaju za strah, prodaju čak 5 puta više od onih kod kojih je strah u prodajnoj komunikaciji prisutan.

Vježbama na samom treningu dolazimo do detekcije problema kod samog pojedinca i tako se usmjeravamo na rješenje. Treningom i ponavljanjem pojedinih prodajnih procesa sa svakim pojedincem dolazimo do toga da novi pristup prodaji postaje njegova svakodnevica nakon samo nekoliko dana primjene naučenog.

S treninga nećete izaći bez da savladate sve što smo naučili, tako da spremite se na redovite vježbe kroz koje ćete izgraditi nove načine prodajne komunikacije.

Prodajni trening se prilagođava isključivo vašem timu. Cilj nam je ostvariti dugotrajnu suradnju jer samo tako možemo postići željene rezultate.


TRENING CALL CENTAR

INDIVIDUALNE KONZULTACIJE

KRUŽNI PRODAJNI PROCES

PRODAJNA AKADEMIJA - upisi u tijeku - početak 20.10.2018.