Zaključivanje sastanka - "stres"

Zašto je zaključivanje teško? Kod zaključivanja prodaje uvijek postoji trenutak napetosti.


Kod potencijalnog kupca doza napetosti i stresa povećava se kad mora nešto odlučiti, kad mora potrošiti novac. Kod njega postoji strah od donošenja pogrešne odluke.


Ima mnogo načina kako vam potencijalni klijent može reći da ne želi vaš proizvod ili uslugu:

- Dajte mi da malo razmislim.
- Možete li mi ostaviti nekakav materijal?
- Možete li me nazvati sljedeći tjedan?
- Moram popričati još s nekim.
- Moram vidjeti mogu li si to priuštiti.Naviknite se na riječ NE

80 % ljudi s kojima radimo će nam reći NE. Ako vam NE teško pada, onda ste odabrali krivo zanimanje.
80 % prodaje se događa tek nakon što pet puta ponudite potencijalnom klijentuda kupi vaš proizvod ili uslugu.

Prodavači se ne rađaju, oni se stvaraju konstantnim radom.

Prije nego zaključite prodaju morate napraviti niz drugih stvari koje će vas dovesti do prodaje.


ENTUZIJAZAM

Prenesite entuzijazam na drugu osobu. Prenesite na nju svoje vjerovanje u proizvod ili uslugu.

Ako ne vjerujete u svoj proizvod ili uslugu onda bolje da potražite drugi posao. Prenošenje entuzijazma je jedan od najefikasnijih načina prodaje.


Nikada nećete pitati želi li potencijalni klijent vaš proizvod ili uslugu ili ne jer tada dobijete odgovor koji ste i tražili - NE.


Prije prodaje morate napraviti kvalifikaciju kupca:

- Žele li proizvod ili uslugu
- Može li im proizvod ili usluga koristiti
- Može li si osoba to priuštiti

Tek kada ste napravili kvalifikaciju možete zaključiti prodaju.


Većina zaključivanja prodaje kreće od dobro napravljene prezentacije.

Kod zaključivanja prodaje uvijek se dogodi nešto što se naziva TENZIJA tj. pritisak kod vašeg potencijalnog klijenta.

Uvijek morate biti spremni na ono najgore za prodavača, a to je da čujete NE. Tu riječ ćete čuti najviše puta u svom životu prodavača.

Izbjegavajte kontakt mailovima jer vas je tako najlakše odbiti.

Bitno je naglasiti potencijalnom klijentu da sam odluči da li mu treba vaš proizvod ili usluga jer tako djelujete manje nametljivi.

Ne dozvolite da vam kažu da ih zovite neki drugi dan kako bi se dogovorili. To je još samo jedan način odbijanja.


Najbolji potencijalni klijenti su oni s kojima se morate boriti sa svaki korak.